Loading...

Oι νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Ξηρομέρου


Μοιραστείτε το άρθρο...

Το σχήμα των τεσσάρων αντιδημάρχων του δήμου Ξηρομέρου μετά και τον ορισμό και την κατανομή αρμοδιοτήτων τους από τον Δήμαρχο Γιάννη Τριανταφυλλάκη.

Πρόκειται για τους Σωτήρη Γερόλυμο, Παναγιώτη Τζαχρήστα, Κωνσταντίνο Λαϊνά και Παναγιώτη Παληογιάννη. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Τζαχρήστας που θα τον αναπληρώνει .

Οι αρμοδιότητες

Ο Σωτήρης Γερόλυμος αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες οικονομικών θεμάτων, αναλυτικά:

-εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης,Προϋπολογισμού Εκκαθάρισης Δαπανών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Αποθήκης, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

– έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Διοικητικών και θεμάτων Κοινωνικής Προστασίας και ιδίως:

– εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών,Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

– έκδοση των πράξεων μετακίνησης εκτός έδρας

– εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

– λειτουργία των ΚΕΠ και των Κοινωνικών Υπηρεσιών καθως και έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών
που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Θα είναι εξάλου μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο Παναγιώτης Τζαχρήστας αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες:

– Τεχνικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων , Μελετών και Συγκοινωνιών και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα του Τμήματος των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης -Τεχνικό Αρχείο, Επίβλεψης έργων ,Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων,Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, αρμοδιότητες του τομέα των Συγκοινωνιών.

– Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καιΔιαχείρισηςΥλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού και τηςσυντήρησης των οχημάτων.

– εποπτεία και ευθύνη σε θέματα υγιεινής των εργαζομένων.

– του τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.

– θεμάτων λειτουργίας των σφαγείων.

-την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικώνπου σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Επίσης ο Τζαχρήστας Παναγιώτη αναλαμβάνει αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Φυτειών και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στηδημοτική ενότητα.

β) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

γ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

δ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ε) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

– της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης και των αντλιοστασίων.

– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της Ενότητας της αποκομιδήςκαι διαχείρισης των αποβλήτων.

– της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

-Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

-Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο Κωνσταντίνος Λαϊνάς αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες

– Ύδρευσης και Αποχέτευσης και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη της επισκευής , τηςσυντήρησης και της καλής λειτουργίας των υδραυλικών έργων ύδρευσης αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίαςπόσιμου και ακάθαρτου νερού , της κατασκευής έργων επέκτασης ή ανανέωσης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου και των αντίστοιχωνεγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, της καταγραφής των καταναλώσεωννερού στους υδρομετρητές.

– Την ευθύνη Προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας .

– του τομέα της Πολιτικής Προστασίας.

– της λειτουργίας του ΔΑΚ Αστακού. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου

-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεωνυγειονομικούενδιαφέροντος.

– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργίαοποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

– τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.

– τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασίατου καταναλωτή.

– τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, τηνάσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών .

– τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

– την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες
(ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001).

-την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών πουσχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

-Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Επίσης ορίζεται ο Λαινάς Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Αστακού και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένεςστη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες
που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της Ενότητας , της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.

– Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

Στον Παληογιάννη Παναγιώτη μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

– εποπτεία και ευθύνη του Περιβάλλοντος , Πρασίνου και της Καθαριότητας.

– ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικήςπεριφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και
της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού πουαπαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

– επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου.

– ευθύνη των Δασών ,Δασυλλίων , δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικώνεκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,

– δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

– εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

– θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας).

– έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Επίσης ορίζεται ο Παληογιάννης Παναγιώτης Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Αλυζίας με τις τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες
που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτωντους.

στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

-της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης και των αντλιοστασίων.

– της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικήςενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
Μοιραστείτε το άρθρο...
Ετικέτες: #

Newsroom

Σκοπός μας είναι η προβολή και ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς, του περιβαλλοντικού πλούτου καθώς και της πολιτιστικής και πολιτισμικής παράδοσής μας. Στόχος μας είναι η ενημέρωση των επισκεπτών και η έμπρακτη συμβολή ούτως ώστε ο νομός Αιτωλοακαρνανίας να γίνει ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός.
iAitoloakarnania

Φανταστικά τοπία, σπουδαία ιστορία, υπέροχοι άνθρωποι!