Loading...

Θλιβερή επιβεβαίωση από το Υπ. Οικονομικών για την απένταξη του μεγάλου εγγειοβελτιωτικού έργου Αμφιλοχίας-Αμβρακίας-Βάλτου


Μοιραστείτε το άρθρο...

Μια θλιβερή αποκάλυψη σχετικά με την υλοποίηση ενός μεγάλου έργου για την περιοχή της Αμφιλοχίας από την εύστοχη ερώτηση του Αιτωλοακαρνάνα βουλευτή Επικρατείας της Ελληνικής Λύσης κ. Παύλου Σαράκη.

H Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απάντησε στην ερώτηση της «Ελληνικής Λύσης» και ειδικότερα του Αγρινιώτη βουλευτή Επικρατείας του κόμματος Παύλου Σαράκη, σχετικά με το εάν ισχύει η πληροφορία περί απένταξης συγκεκριμένων εγγειοβελτιωτικών έργων στην Αιτωλοακαρνανία.

Πρόκειται για τα Εγγειοβελτιωτικά έργα παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας –Αμφιλοχίας και Βάλτου Ν. Αιτωλοακαρνανίας (Α’ Φάση) (υποπράξη 2, κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5162260, προϋπολογισμός 79.010.000 ευρώ) και ο κ. Σαράκης ζητά να μάθει, εφόσον ισχύει η σχετική πληροφορία, τους λόγους απένταξης αυτών των έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η αρμόδια υπηρεσία πράγματι επιβεβαιώνει την αφαίρεση συνολικά της δράσης «Αντιπλημμυρικά έργα», όπου είχε ενταχθεί και το συγκεκριμένο έργο, από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 (ΕΣΑΑ), διότι «χρήζει περαιτέρω ωρίμανσης, με στόχο να μεταφερθεί προς υλοποίηση από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ».
Η αφαίρεσή της όμως από το ΕΣΑΑ δεν συνεπάγεται τη μη υλοποίησή της, διευκρινίζει η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αναλυτικά η απάντηση:

«Σε συνέχεια του από 3/11/23 ηλεκτρονικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου σας για την εν θέματι ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, παραθέτουμε κατά λόγο αρμοδιότητας τα κάτωθι:

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, όπως εγκρίθηκε στις 13 Ιουλίου 2021 από το Συμβούλιο Οικονομικών Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin) περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις, κατανεμημένες σε 4 πυλώνες: Πράσινη Μετάβαση, Ψηφιακή Μετάβαση, Απασχόληση-Δεξιότητες- Κοινωνική Συνοχή, Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας.

Η αλλαγή του γεωπολιτικού πλαισίου, στο μεταξύ, δημιούργησε τεράστιες προκλήσεις για την ΕΕ στον ενεργειακό τομέα, επιδεινώνοντας, έτσι, σημαντικά τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της κρίσης COVID-19, πράγμα που οδήγησε την ΕΕ να ενισχύσει την διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού υιοθετώντας το σχέδιο REPowerEU. Επίσης, τον Ιούνιο 2022 επικαιροποιήθηκε η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά για τα κράτη-μέλη λαμβάνοντας υπ’ όψιν το πραγματικό ΑΕΠ για την περίοδο 2020-2021.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, όταν οι αντικειμενικές περιστάσεις το δικαιολογούν. Σε αυτό το πλαίσιο, η χώρα μας, όπως και τα λοιπά κράτη-μέλη, ακολουθώντας τον σχετικό Οδηγό της Επιτροπής για τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, πρότεινε στοχευμένες τροποποιήσεις με γνώμονα την εξασφάλιση της ομαλής υλοποίησης των επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων εντός του χρονικού ορίζοντα του Ταμείου Ανάκαμψης και της έγκαιρης υποβολής αιτημάτων πληρωμής διατηρώντας το ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας με το αρχικό Σχέδιο.

Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε αναγκαίο να αφαιρεθεί από το Σχέδιο η δράση «Αντιπλημμυρικά έργα», στην οποία είχε συμπεριληφθεί και το έργο Εγγειοβελτιωτικά έργα παραλίμνιων περιοχών Αμβρακίας- Αμφιλοχίας και Βάλτου Ν. Αιτωλοακαρνανίας (Α’ Φάση) και η οποία χρήζει περαιτέρω ωρίμανσης, με στόχο να μεταφερθεί προς υλοποίηση από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ. Η αφαίρεσή της, συνεπώς, από το ΕΣΑΑ δεν συνεπάγεται τη μη υλοποίησή της.

Παράλληλα, κρίθηκε επιβεβλημένο να προταθούν προς ένταξη στο Σχέδιο έργα άμεσης προτεραιότητας για την αποκατάσταση των ζημιών σε μεγάλες υποδομές (οδικό δίκτυο με συνοδευτικά τεχνικά έργα και σιδηροδρομικό δίκτυο) στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες στην Θεσσαλία, καθώς και αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πρόσφατων πυρκαγιών στις περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης.
Στην παρούσα φάση, η διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της αξιολόγησης του προς αναθεώρηση Σχεδίου βρίσκεται σε εξέλιξη».
Μοιραστείτε το άρθρο...
Ετικέτες: # #

Newsroom

Σκοπός μας είναι η προβολή και ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς, του περιβαλλοντικού πλούτου καθώς και της πολιτιστικής και πολιτισμικής παράδοσής μας. Στόχος μας είναι η ενημέρωση των επισκεπτών και η έμπρακτη συμβολή ούτως ώστε ο νομός Αιτωλοακαρνανίας να γίνει ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός.
iAitoloakarnania.gr

Φανταστικά τοπία, σπουδαία ιστορία, υπέροχοι άνθρωποι!