Loading...

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν 8 σεμινάρια του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας


Μοιραστείτε το άρθρο...

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας συμμετέχει μέσω Προγραμματικής Σύμβασης ως φορέας υλοποίησης στο έργο «Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων (hubs)/ Holistic networking of creative Industries via hubs» και ακρωνύμιο «CREATIVE@HUBs» του προγράμματος Interreg Greece – Italy 2014-2020.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία και λειτουργία ενός μακροπεριφερειακού δικτύου συνεργατικών χώρων – κόμβων (hubs) Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας  στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής & Ιονίου, δημιουργώντας ένα μηχανισμό ενισχυμένης συνέργειας μεταξύ των δημιουργικών επιχειρήσεων και των φορέων χάραξης πολιτικής, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα των περιφερειών για τη δημιουργία νέων γνώσεων και καινοτομίας με απώτερο στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας, ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας καθώς και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων πολιτιστικής βιομηχανίας.

    Η λειτουργία των συνεργατικών χώρων – κόμβων (hubs) με την καθημερινή υποστήριξη του υπεύθυνου  Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Business Development Manager), υπευθύνου δικτύωσης (Network Manager), με τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών εργαστηρίων, σεμιναρίων, καθώς και ενεργειών δικτύωσης, σε τοπικό, περιφερειακό , εθνικό και διεθνές επίπεδο προσφέρουν γνώση και τα κατάλληλα εργαλεία για την ανόρθωση των επιχειρήσεων της πολιτιστικής βιομηχανίας που έχει συρρικνωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας COVID-19.

Στο πλαίσιο του έργου CREATIVE@HUBS, μέσω του Παραδοτέου D.4.1.2 το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας υλοποίησε 8 από τα 24 προβλεπόμενα σεμινάρια & εργαστήρια, εξειδικευμένων γνώσεων τεχνικών, στρατηγικών και καινοτόμων πρακτικών και μοντέλων. Τα σεμινάρια που  υλοποιήθηκαν αφορούσαν διαφορετικούς κλάδους δραστηριοτήτων πολιτιστικής βιομηχανίας καλύπτοντας διαφορετικές θεματικές περιοχές.

Το 1ο εργαστήρι διεύρυνσης γνώσεων με θέμα : «Τα ιστορικά γεγονότα ως πηγή έμπνευσης στην τέχνη και υπεραξίας της πολιτιστικής βιομηχανίας» σε συνεργασία με την «Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε Αιτωλ/νιας (Τμήμα Πολιτισμού/Τουρισμού/Αθλητισμού &Απασχόλησης)»  ανέδειξε την τεράστια επιρροή που μπορεί να ασκήσουν τα ιστορικά γεγονότα στην τέχνη με παράδειγμα τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης με αποκορύφωμα την Έξοδο του Μεσολογγίου στο έργο του Γάλλου ρομαντικού ζωγράφου Ευγένιου Ντελακρουά καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν τα έργα τέχνης να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της πολιτιστικής βιομηχανίας αναδεικνύοντας το παράδειγμα του πολιτιστικού τουρισμού και της παραγωγής τουριστικών αναμνηστικών προϊόντων που έχουν ως σκοπό την ενθύμηση ιστορικών γεγονότων, τόπων κτλ.. που δημιουργούν τη ζήτηση νέων υπηρεσιών προκαλώντας αύξηση της απασχόλησης.

Στο 2ο εργαστήρι διεύρυνσης γνώσεων με θέμα: «Ντοκιμαντέρ, από την ιδέα στη δημιουργία» σε συνεργασία με τους «Polis Production & Φιλοκαλλιτεχνικό Σύλλογο Μεσολογγίου», αναλύθηκαν με διαδραστικό τρόπο η διαδικασία που ακολουθείται για την παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ (βασική ιδέα, κεντρικός θεματικός άξονας, συγγραφή σεναρίου, εξεύρεση πόρων για την υλοποίησή του) καθώς και το θέμα της μουσικής επένδυσης ενός ντοκιμαντέρ, από την επιλογή έως και την ενσωμάτωσή του με την εικόνα. Ακολουθήσε η προβολή ιστορικού ντοκιμαντέρ.

Το 3ο εργαστήρι διεύρυνσης γνώσεων με θέμα: «Τέχνη στο φως των αστεριών» σε συνεργασία με την «Αστρονομική και Αστροφυσική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδας », εισήγαγε τους  συμμετέχοντες στην αστρονομική παρατήρηση και στο πως αυτή μετουσιώνεται σε τέχνη. Εστίασε σε τεχνικές φωτογράφησης βαθέως ουρανού η οποία περιλαμβάνει την τοποθέτηση και φωτογράφηση  αντικειμένων πέρα από το ηλιακό μας σύστημα και σε τεχνικές νυχτερινής φωτογράφισης αστρικού τοπιού αναλύοντας τους παράγοντες οι οποίοι διευκολύνουν ή εμποδίζουν αντιθέτως την καλύτερη λήψη φωτογραφιών (π.χ φωτορύπανση κλπ.). Ακολούθησε επίδειξη φωτογράφισης μέσω τηλεσκοπίου και παρατηρήσεις στο πως αποτυπώνονται τα διάφορα αντικείμενα από το απέραντο σύμπαν.

Το 4ο εργαστήρι διεύρυνσης γνώσεων με θέμα : «Τα φεστιβάλ πολιτισμού, μοντέλα καλής πρακτικής ανάπτυξης της πολιτιστικής βιομηχανίας και των περιφερειακών Οικονομιών» σε συνεργασία με την « Διεθνές φεστιβάλ Χορωδιών Αγρινίου & τον Πνευματικό Πολιτιστικό  Σύλλογο “Η Αγία Σκέπη”» μας ταξίδεψε στη δύναμη της αφήγησης εμπειριών πολιτισμού επισημαίνοντας την καλλιέργεια που δημιουργεί στον άνθρωπο η επαφή με την τέχνη. Ανέδειξε τη συμβολή των φεστιβάλ πολιτισμού στην τοπική ανάπτυξη του κλάδου της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας του τόπου και τον κοινωνικό ρόλο του φεστιβάλ ως υπεραξία Δημοτικής περιφερειακής ανάπτυξης και ως μέσο προώθησης της εικόνας και της ταυτότητας μιας πόλης.

Το 5ο εργαστήρι διεύρυνσης γνώσεων με θέμα : « Η Πολιτιστική βιομηχανία στην Αιτωλική Γη » έγινε περιγραφή της πολιτιστικής ταυτότητας της Αιτωλικής Γης κάνοντας αναδρομή στο ιστορικό παρελθόν όπως αυτό αποτυπώνεται στα αξιόλογα αρχαία, βυζαντινά, μνημεία της ευρύτερης περιοχής, στους καλλιτέχνες, στους ντόπιους λογοτέχνες, που έζησαν και δημιουργήσαν στην ευρύτερη περιοχή της Αιτωλικής Γης. Επίσης αναφορά έγινε και στα τοπικά πανηγύρια συμβολικού, ιστορικού και θρησκευτικού χαρακτήρα, τα οποία είναι ενταγμένα στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομίας της UNESCO και αποτελούν εργαλεία ανάπτυξης πολιτιστικού Τουρισμού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε ανά εκθεσιακό τομέα της πολιτιστικής βιομηχανίας στην Αιτωλική Γη, των υλικών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται, στις διάφορες τεχνικές που έχουν γεννηθεί και εξελιχθεί από τοπικούς καλλιτέχνες και στην υπεράξια που έχουν δώσει στο τελικό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα και στην εξέλιξη των διάφορων καλλιτεχνικών τεχνοτροπιών τοπικά αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο.

Το 6ο εργαστήρι διεύρυνσης γνώσεων με θέμα : « Portrait Rally – Μάθε να σκιτσάρεις και να δημιουργείς πορτραίτα  σε 20 λεπτά» σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του έργου “Οι ρίζες ανοίγουν δρόμους” και τη διεθνή ομάδα καλλιτεχνών από το Αμβούργο “Waav Kollektiv”, μέσα από την μετάδοση γνώσεων σχετικών με την ελεύθερη απεικόνιση πορτραίτων και αντικειμένων, έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες δημιουργίας διαφόρων πορτραίτων μέσα από ένα διασκεδαστικό παιχνίδι χρωμάτων, μορφών και σχημάτων, καλλιεργώντας ο καθένας την προσωπική του αισθητική ματιά.

Το 7ο εργαστήρι διεύρυνσης γνώσεων με θέμα: «Λόγος – Ρυθμός – Μελωδία. Η σύνθεση της μουσικής και τα βασικά συστατικά της», σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του έργου “Οι ρίζες ανοίγουν δρόμους” και τη διεθνή ομάδα καλλιτεχνών από το Αμβούργο “Waav Kollektivανέδειξε τρόπους μουσικού αυτοσχεδιασμού και παραγωγής ήχου με τη χρήση του σώματος και των μελών του, σαν ένα μάθημα μουσικής κινησιολογίας και τρόπους σύνδεσης με το λόγο και το τραγούδι καθώς και ολιστικά με τεχνικές καταγραφής σε κονσόλες ηχογράφησης έτσι ώστε να παράγονται ολοκληρωμένες μουσικές συνθέσεις.

Το 8ο εργαστήρι διεύρυνσης γνώσεων με θέμα: «Τεχνικές & Ύφος Συγγραφής Νεανικού Μυθιστορήματος». Παρουσίαση του νεανικού μυθιστορήματος της συγγραφέως Φωτεινής Μυλωνά-Ραΐδη «Έξω απ’ τη Χρυσή Κορνίζα » ανέδειξε το ρόλο των συναισθημάτων και την  επιρροή στην σκέψη που οδηγεί στα στάδια της σύλληψης, της συγγραφής και της έκδοσης ενός νεανικού μυθιστορήματος. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις αφηγηματικές τεχνικές που χρησιμοποίησε η συγγραφέας ώστε να αγγίξει την ψυχή του αναγνώστη δημιουργώντας μια διαλεκτική σχέση ενσυναίσθησης μαζί του (νεανικοί προβληματισμοί, ανησυχίες γονέων) καθιστώντας το βιβλίο πιο προσιτό και οικείο με σκοπό ο κάθε αναγνώστης να ταυτιστεί μαζί του. Τέλος εστίασε κυρίως  στην θετική επίδραση του βιβλίου στη διαφύλαξη της ψυχικής υγείας των ανθρώπων και στην ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ τους. Με την λήξη των εισηγήσεων ακολούθησε θεατρικό δρώμενο από μαθητές οι οποίοι απέδωσαν με απόλυτη επιτυχία σκηνές και αποσπάσματα του βιβλίου μεταφέροντας στους παρευρισκόμενους έναν  νεανικό αγνό αυθορμητισμό που αποτελεί και την πεμπτουσία του νεανικού μυθιστορήματος.

Tα εργαστήρια γνώσης παρακολούθησε πλήθος κόσμου, επιχειρηματίες και απλοί πολίτες οι οποίοι συμμετείχαν διαδραστικά και έμειναν με τις καλύτερες εντυπώσεις για το επίπεδο των καινοτόμων ιδεών και καλών πρακτικών που παρουσιάστηκαν από τους εισηγητές – ομιλητές.
Μοιραστείτε το άρθρο...
Ετικέτες: #

Newsroom

Σκοπός μας είναι η προβολή και ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς, του περιβαλλοντικού πλούτου καθώς και της πολιτιστικής και πολιτισμικής παράδοσής μας. Στόχος μας είναι η ενημέρωση των επισκεπτών και η έμπρακτη συμβολή ούτως ώστε ο νομός Αιτωλοακαρνανίας να γίνει ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός.
iAitoloakarnania.gr

Φανταστικά τοπία, σπουδαία ιστορία, υπέροχοι άνθρωποι!