Loading...

«Τρέχουν» δημόσιες διαβουλεύσεις για 19 ανεμογεννήτριες στον Δήμο Ναυπακτίας!


Μοιραστείτε το άρθρο...

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Κίνησης Πολιτών για την Προστασία των Βουνών της Αιτωλοακαρνανίας με αφορμή τις δημόσιες διαβουλεύσεις που «τρέχουν» για την εγκατάσταση τριων αιολικών σταθμών με συνολικά 19 ανεμογεννητριών σε κορυφές του Δήμου Ναυπακτίας!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιεύθηκαν στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τρεις (3) Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), στις θέσεις «Καλιακούδα», «Ρουπάκια» και «Καστρουμάς» των δημοτικών ενοτήτων Χάλκειας, Ναυπάκτου και Πυλλήνης, του δήμου Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίες τίθενται προς δημόσια διαβούλευση από την ίδια εταιρεία (GREEKSTREAM ENERGY Α.Ε.) έως την Τρίτη 28-6-2022, Τετάρτη 6-7-2022 και Τετάρτη 20-7-2022, αντίστοιχα!

Ο σχεδιαζόμενος ΑΣΠΗΕ Καλιακούδα θα βρίσκεται σε απόσταση 1χλμ από τον οικισμό Παραδείσι, 1,1χλμ από το χωριό Γαβρολίμνη, 1,6χλμ από τα Χάνια Γαβρολίμνης, 1,7χλμ από τα χωριά Τρίκορφο και Άνω Βασιλική, 4 χλμ από το χωριό Περιθώρι και θα αποτελείται από έξι (6) ανεμογεννήτριες ισχύος 5,8MW η κάθε μία, με ύψος πυλώνα 102,5 μέτρα και ακτίνα πτερυγίων 77,5 μέτρα.

Οι σχεδιαζόμενοι ΑΣΠΗΕ Ρουπάκια και Καστρουμάς θα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τα χωριά Νεόκαστρο, Παλαιόπυργος, Αγία Τριάδα, Στύλια, Συκιά, Φαμίλα και Ριγάνι και θα αποτελούνται από δεκατρείς (13) ανεμογεννήτριες ισχύος 5,5MW η κάθε μία, με ύψος πυλώνα 101 μέτρα και ακτίνα πτερυγίων 79 μέτρα.

*ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
α) Και οι τρεις (3) μελέτες δεν εξετάζουν καθόλου διεξοδικά τις συνεργιστικές επιπτώσεις των έργων σε σχέση με τους υπόλοιπους ΑΣΠΗΕ, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, καθώς και στο στάδιο αδειοδότησης. Μόνο στην γειτνιάζουσα περιοχή των έργων, έχουν εγκατασταθεί ήδη εξήντα μία (61) ανεμογεννήτριες, ενώ σε ολόκληρο τον δήμο Ναυπακτίας ο αριθμός των αδειοδοτημένων και εγκατεστημένων ανεμογεννητριών ανέρχεται στις ενενήντα τρεις (93). Επιπρόσθετα, στην γειτνιάζουσα περιοχή των έργων βρίσκεται πληθώρα αιολικών σταθμών στο στάδιο της άδειας παραγωγής, οι οποίοι αφορούν πενήντα έξι (56) ανεμογεννήτριες. Δηλαδή, στην περίπτωση της αδειοδότησης όλων αυτών των ανεμογεννητριών μόνο στο νότιο τμήμα της Ναυπακτίας, με τις ήδη υπάρχουσες, θα μιλάμε για 61+56=117 ανεμογεννήτριες και για μια ανείπωτη περιβαλλοντική καταστροφή (!) με εκατοντάδες στρέμματα δεσμευμένης γης, υποσταθμούς, σκαμμένους δρόμους, υπόγειες καλωδιώσεις και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Όλα τα ανωτέρω αναφερθέντα στοιχεία ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΝΤΑΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ απο την εταιρεία και τον μελετητή του έργου.
β) Από την αρχή του έτους αριθμούμε στην Αιτωλοακαρνανία μέχρι στιγμής οκτώ (8) συνολικά δημόσιες διαβουλεύσεις για αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Κατηγορίας Α’, δηλ. για πενήντα (50) ανεμογεννήτριες [διενεργούνται δημόσιες διαβουλεύσεις αυτή την στιγμή για 29 ανεμογεννήτριες (19 στη Ναυπακτία + 10 στο Ξηρόμερο) και είχαν διενεργηθεί από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο διαβουλεύσεις για 21 ανεμογεννήτριες, δηλ. 29+21=50]. Επιπλέον, υπήρξαν οι εγκρίσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για πάνω από 25 ανεμογεννήτριες αιολικών σταθμών Κατηγορίας Β’ στην Αιτωλοακαρνανία.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος από ολόκληρη την επικράτεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες, το δημοτικό συμβούλιο καθώς και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου Ναυπακτίας, τα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων, οι κάτοικοι και οι σύλλογοι της περιοχής να λάβουν γνώση των τριών (3) ΜΠΕ (πρόκειται για πρόχειρες μελέτες και παρουσιάζουν σοβαρότατες ελλείψεις) και να εκφράσουν την γνώμη τους, καταθέτοντας το ειδικό έντυπο ”Δ11”, ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ για κάθε ένα από τα τρία (3) έργα.

Στην συνέχεια παρατίθενται οδηγίες για την συμμετοχή του κοινού στην δημόσια διαβούλευση:

Αξίζει ΌΛΟΙ να αφιερώσουμε 15′ λεπτά από τον χρόνο μας για να εγγραφούμε στο ΗΠΜ και να καταθέσουμε ένσταση!
Καταθέτουμε τις απόψεις/ενστάσεις μας για τις εν λόγω ΜΠΕ, μέσω του ειδικού εντύπου Δ11, το οποίο πρέπει να κατατεθεί, ξεχωριστά για κάθε ένα από τα τρία (3) έργα, με τη μορφή αρχείου “pdf” στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprm.ypen.gr/src/App/w2/6343 (για την Καλιακούδα), https://eprm.ypen.gr/src/App/w2/6375 (για τα Ρουπάκια) και https://eprm.ypen.gr/src/App/w2/6363 (για τον Καστρουμά), κατόπιν ηλεκτρονικής εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στο ΗΠΜ με χρήση των κωδικών TaxisNet.
[Στις παραπάνω διευθύνσεις μπορείτε να βρείτε τις ΜΠΕ των έργων με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ): 2111657926, 2111658122 και 2111660128 αντίστοιχα, να ενημερώνεστε για τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών καθώς και να συμμετέχετε στην κάθε μία διαβούλευση, μόνο εάν είστε εγγεγραμμένοι στο ΗΠΜ].

Οδηγίες για την εγγραφή σας στο ΗΠΜ: https://drive.google.com/file/d/1RE30b12CMDLUrBIfutikld94GKPtIqgk/view?usp=sharing

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τρία (3) πρότυπα έντυπα Δ11, τα οποία περιέχουν ήδη διατυπωμένες ενστάσεις (δηλ. συμπληρώνετε μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία εάν το επιθυμείτε και ύστερα τα καταθέτετε ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ στο ΗΠΜ στις διαβουλεύσεις των τριών έργων με τη μορφή αρχείου “pdf”):
– Έντυπο Δ11 για την Καλιακούδα: https://docs.google.com/document/d/1jXpP63aD5h-Xl72KSPxML-OXuw1_X-pUlHTe-AxlMfo/edit?usp=sharing
– Έντυπο Δ11 για τα Ρουπάκια: https://docs.google.com/document/d/1vzNZP543-JzK1URDjH_eiwHW22-TXXx_NkWYLAlENO0/edit?usp=sharing
– Έντυπο Δ11 για τον Καστρουμά: https://docs.google.com/document/d/1CtPYmp6yxbdhc_BVaFGkhAGUbVkG_rNQI5YGWwxb96k/edit?usp=sharing
(Τα παραπάνω αρχεία είναι ανεβασμένα στην πλατφόρμα Google Drive. Ανοίγουμε τα αρχεία και πατάμε πάνω δεξιά στην γραμμή εργαλείων στη θέση «Αρχείο->Δημιουργία Αντιγράφου» για να δημιουργήσουμε νέο αντίγραφο εάν θέλουμε να επεξεργαστούμε τα Δ11 και στη θέση «Αρχείο->Λήψη->Έγγραφο PDF» για να τα αποθηκεύσουμε ως αρχεία pdf).

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να γράψετε στο Δ11 και τις δικές σας παρατηρήσεις/ενστάσεις/σχόλια για τις εν λόγω ΜΠΕ.
Μοιραστείτε το άρθρο...
Ετικέτες: # #

Newsroom

Σκοπός μας είναι η προβολή και ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς, του περιβαλλοντικού πλούτου καθώς και της πολιτιστικής και πολιτισμικής παράδοσής μας. Στόχος μας είναι η ενημέρωση των επισκεπτών και η έμπρακτη συμβολή ούτως ώστε ο νομός Αιτωλοακαρνανίας να γίνει ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός.
iAitoloakarnania.gr

Φανταστικά τοπία, σπουδαία ιστορία, υπέροχοι άνθρωποι!