Loading...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς Tour Operators & Travel Agents στη περιοχή Μεσολογγίου-Αιτωλικού


Μοιραστείτε το άρθρο...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία και πρόταση εναλλακτικών τουριστικών διαδρομών, βιωματικής εμπειρίας για το Δίκτυο Ναυτικών Οικομουσείων της παράκτιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της προώθησης της ναυτικής παράδοσης των εμπλεκόμενων περιοχών Τρικάζε, Κέρκυρας και Μεσολογγίου-Αιτωλικού.

Εισαγωγή:

Δημοσιεύεται η παρούσα πρόσκληση στο πλαίσιο του έργου «MUSE» (Development and valorization of port museums as natural and cultural heritage sites) – Interreg Ελλάδας-Ιταλίας 2014-2020.

Ο στόχος του έργου «MUSE» είναι η ανάπτυξη, η αξιοποίηση και η «δικτύωση» των Οικομουσείων παράκτιας πολιτιστικής κληρονομιάς (Port Museums) ως φορέων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, με σκοπό την βιώσιμη και ουσιαστική τοπική ανάπτυξη, μέσω της προώθησης υπεύθυνου τουρισμού.

Η έννοια του «Port Museum» γεννήθηκε από την ιδέα της επένδυσης στον πολιτισμό και τη φύση για την εξασφάλιση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης στις παράκτιες περιοχές.

Το πρόγραμμα «MUSE» εμπνέεται από τις εμπειρίες των Οικομουσείων (ECOMUSEUMS) που ξεκίνησαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Το Οικομουσείο παράκτιας πολιτιστικής κληρονομιάς (Port Museum)  ενισχύει την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά των παράκτιων περιοχών, την τοπική κοινότητα και τις παραγωγικές δραστηριότητες, μέσω μιας συμμετοχικής προσέγγισης.

Προκειμένου να αναπτυχθούν και να συνδεθούν μεταξύ τους τα  Οικομουσεία παράκτιας πολιτιστικής κληρονομιάς (Port Museums), το έργο «MUSE» ορίζει μια σαφή στρατηγική βασισμένη στη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων: αλιείς, πλοιοκτήτες, μάγειρες, απασχολούμενοι σε παραδοσιακά επαγγέλματα, και τοπικοί σύλλογοι, που μέσω της εργασίας τους διατηρούν στο πέρασμα του χρόνου τον παραδοσιακό τρόπο ζωής των παράκτιων κοινοτήτων τους.

Παράλληλα, το έργο «MUSE» αναπτύσσει υπηρεσίες και υποδομές για τον πολιτιστικό, φυσικό και επιστημονικό τουρισμό.

Μαζί με την τοπική κοινότητα, το έργο MUSE αναπτύσσει και ενισχύει ένα δίκτυο μεταξύ των Οικομουσείων των παράκτιων περιοχών της Αδριατικής-Ιονίου, περιλαμβάνει το ήδη υπάρχον Οικομουσείο παράκτιας πολιτιστικής κληρονομιάς του Τρικάζε (Tricase Port Museum) στην Απουλία της Ιταλίας και τις περιοχές όπου υπάρχουν οι ευνοϊκές συνθήκες για τη δημιουργία ενός Οικομουσείου παράκτιας πολιτιστικής κληρονομιάς (στην Κέρκυρα και στο Μεσολόγγι στην Ελλάδα).

Αντικείμενο της πρόσκλησης:

Ο τουρίστας, που ορίζεται ως «καταναλωτής» στην ταξιδιωτική αγορά, αναζητά όλο και περισσότερο μια εξειδικευμένη ταξιδιωτική εμπειρία. Η ανάγκη του «ταξιδιώτη» να έλθει σε επαφή και να μελετήσει την αυθεντικότητα μιας περιοχής μπορεί να βρει μια έγκυρη απάντηση στις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του τοπικού πολιτισμού που νοείται ως τοπίο, παραγωγή, παραδόσεις, άνθρωποι.

Αλλά για να δημιουργήσουμε μια «ταξιδιωτική εμπειρία» που λειτουργεί και που επηρεάζει τη φαντασία των ταξιδιωτών, είναι απαραίτητο να ξεκινήσουν καλές πρακτικές δικτύωσης που βλέπουν τις ίδιες τις κοινότητες ως τους κύριους πρωταγωνιστές μέσω των υπηρεσιών τουριστικής υποδοχής.

Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των «αξέχαστων» τουριστικών εμπειριών, που καθορίζονται σε συγκεκριμένους τουριστικούς τομείς, είναι ένας από τους κύριους μοχλούς διαφοροποίησης της τουριστικής προσφοράς και τοποθετείται σε ένα σχετικό και κερδοφόρο τρόπο στο διεθνές ανταγωνιστικό πανόραμα.

Επιλέξιμοι Συμμετέχοντες:

Είναι όλοι οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και τα ταξιδιωτικά γραφεία οι οποίοι:

 • Ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή στην οποία αναφέρεται το έργο «MUSE» (Απουλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα)
 • Έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στον incoming τουρισμό.

Η μη τήρηση μίας από τις παραπάνω προϋποθέσεις θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του εντύπου αίτησης από τη διαδικασία.

Περιγραφή των επιλέξιμων προτάσεων

Οι συμμετέχοντες πρέπει να παρουσιάσουν ένα έγγραφο σχετικά με τη δημιουργία τουριστικού προϊόντος με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Ένα πακέτο που αφορά τον βιωματικό τουρισμό με λεπτομερή αναφορά στις προτεινόμενες δραστηριότητες  που θα πραγματοποιηθούν στη διασυνοριακή περιοχή της Κέρκυρας και του Μεσολογγίου-Αιτωλικού των Ιονίων Νήσων και της Δυτικής Ελλάδας, καθώς και στην περιοχή Τρικάζε, στο νότιο τμήμα της Περιφέρειας  της Απουλίας.
 • Στοιχεία καινοτομίας που αφορούν τον βιωματικό τουρισμό, με ιδιαίτερη σημασία στην αξιοποίηση των περιοχών, των τοπικών προϊόντων  της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, της παράκτιας πολιτιστικής παράδοσης και των ορθών πρακτικών του βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού.
 • Η αναφορά σε καταλύματα και λοιπές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι ενδεικτική και με μορφή πρότασης. Ενδεικτική θα πρέπει να είναι επίσης και συνολική τιμή του πακέτου κατ’ άτομο.
 • Ανάπτυξη και εμπορευσιμότητα  πακέτων για μια μέση περίοδο (12 μηνών).

Τρόπος Παρουσίασης

 • Η συμμετοχή στην εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι δωρεάν.
 • Επιτρέπεται μόνο μια υποβολή ενιαίας πρότασης ανά υποψήφιο.
 • Το προτεινόμενο κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο στα Ελληνικά (για τους Έλληνες συμμετέχοντες), Ιταλικά (για τους Ιταλούς συμμετέχοντες), και Αγγλικά (για τους Έλληνες και Ιταλούς συμμετέχοντες).
 • Η πρόταση είναι ελεύθερη και δεν πρέπει να ξεπερνάει το όριο των 4 σελίδων Α4 (σε γραμματοσειρά Calibri, μέγεθος 11), ανά απαιτούμενη γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, των φωτογραφιών ή άλλου υποστηρικτικού υλικού που είναι κατάλληλο για την αξιοποίηση της προτεινόμενης ιδέας.
 • Θα συνοδεύεται από έναν τίτλο έως 140 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των κενών, και μια περίληψη που θα συνοψίζει τις θεμελιώδεις πτυχές της πρότασης, με μέγιστο αριθμό χαρακτήρων 500, συμπεριλαμβανομένων των κενών.
 • Τα έγγραφα, σε μορφή pdf, θα συνοδεύονται από το έντυπο της αίτησης (Παράρτημα Ι) και από βιογραφικό σημείωμα της εταιρείας.
 • Η πρόταση πρέπει να σταλεί με e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected] έως τις 15/10/2019.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Το εταιρικό σχήμα του έργου θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες προτάσεις και θα επιλέξει 6 από τις καλύτερες, μεταξύ των οποίων 3 υποψήφιες προτάσεις από τουριστικούς πράκτορες της Απουλίας  και άλλες 3 από πράκτορες που δραστηριοποιούνται  στη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά.

Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες / ταξιδιωτικά γραφεία των οποίων οι προτάσεις θα επιλεγούν μπορούν να επωφεληθούν από τις ακόλουθες ευκαιρίες:

 • Παρουσίαση του δικτύου της Αδριατικής Ιονίου των Port Museum και των συναφών υπηρεσιών.
 • Δωρεάν συμμετοχή σε τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή (Fam Trip) στην περιοχή του Τρικάζε και του Κάτω Σαλέντο της Απουλία και διασύνδεση B2B μεταξύ φορέων του τομέα.
 • Δωρεάν συμμετοχή σε τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή (Fam Trip) στην Κέρκυρα και την περιοχή του Μεσολογγίου-Αιτωλικού και διασύνδεση B2B μεταξύ φορέων του τομέα.
 • Δημιουργία διασυνοριακού τουριστικού βιωματικού πακέτου στο δίκτυο των Port Museums και προβολή του μέσω των επίσημων ιστότοπων του έργου (ιστοσελίδα, app) – που είναι υπό κατασκευή- καθώς και των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Κριτήρια αξιολόγησης:

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

Δείκτες Βαθμολογία
Στοιχεία καινοτομίας στον βιωματικό τουρισμό  Από 0 έως 5 βαθμούς
Διασυνοριακός χαρακτήρας της πρότασης Από 0 έως 5 βαθμούς
Ανάπτυξη και πώληση της πρότασης μεσοπρόθεσμα Από 0 έως 5 βαθμούς

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθεί υπόψη η χρονολογική σειρά παραλαβής των προτάσεων.

Εγγύηση και υπευθυνότητα 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την άνευ όρων αποδοχή του παρόντος κανονισμού και της άδειας επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Regulation EC No 45/2001 – OJ 2001L8). Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες που περιγράφονται παραπάνω θα έχει ως αποτέλεσμα αποκλεισμό από τον διαγωνισμό.
Μοιραστείτε το άρθρο...
Ετικέτες: # # # #

Newsroom

Σκοπός μας είναι η προβολή και ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς, του περιβαλλοντικού πλούτου καθώς και της πολιτιστικής και πολιτισμικής παράδοσής μας. Στόχος μας είναι η ενημέρωση των επισκεπτών και η έμπρακτη συμβολή ούτως ώστε ο νομός Αιτωλοακαρνανίας να γίνει ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός.
iAitoloakarnania

Φανταστικά τοπία, σπουδαία ιστορία, υπέροχοι άνθρωποι!