Loading...

Η νέα πρωτοποριακή τηλεματική παρακολούθηση στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας


Μοιραστείτε το άρθρο...

Σε πλήρη λειτουργία με στόχο την αύξηση της ασφάλειας των δρομολογίων, αλλά και τη μείωση λειτουργικών εξόδων…

Σε λειτουργία μπήκε από τις 13/12/2016 το πρωτοποριακό σύστημα παρακολούθησης των μηχανημάτων και των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, η προμήθεια του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 11.832,60, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του οικονομικού έτους 2016.

Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός του παρόντος έργου ανέρχεται στο ποσό των 9.620,00 €, με επίπλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (23%) 2.212,60 €, ήτοι συνολική δαπάνη του έργου 11.832,60 €.

Πρόκειται για την εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής παρακολούθησης, στόλου 12 μηχανημάτων έργων και 3 οχημάτων (φορτηγών & ημιφορτηγών) του μηχανικού εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, με δυνατότητα επέκτασης του πλήθους τους.

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση, παρουσίαση και εκπαίδευση των χειριστών του λογισμικού του συστήματος και το έργο παραλήφθηκε οριστικά, από τα ορισθέντα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου. Έτσι το σύστημα ετέθη σε πλήρη λειτουργία.

Το σύστημα βασίζεται σε μια ηλεκτρονική συσκευή που εγκαθίσταται σε οποιοδήποτε τύπο οχήματος/μηχανήματος, η οποία διαθέτει ενσωματωμένο δέκτη GPS. Μέσω του GPS γίνεται δορυφορικός εντοπισμός της πραγματικής θέσης του οχήματος/ μηχανήματος και διαμέσου GPRS τηλεπικοινωνίας, μεταφέρει σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (server) τη θέση, τη ταχύτητα, την κατάσταση κίνησης, στοιχεία από αισθητήρες, κ.ά. πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε στιγμή μέσω internet, εισάγοντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που παραχωρήθηκαν.

Tο σύστημα θα αποτελείται από:

– Συσκευές GPS/GPRS/GSM οι οποίες θα τοποθετούνται σε κρυφό σημείο κάθε οχήματος/ μηχανήματος.
– Κατάλληλους αισθητήρες για τον έλεγχο κατανάλωσης καυσίμου, τόσο των οχημάτων όσο και των
μηχανημάτων.
– Εντοπισμό και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο.
– Γεωγραφικούς χάρτες της NGI, Microsoft και Google.
– Το σύστημα αισθητήρων.
– Τις ειδικές εφαρμογές.
– Την δρομολόγηση.
– Την διαδρομή και στάση.
– Το ιστορικό και όλες τις απαιτούμενες αναφορές πληροφοριών.

Πληροφορίες που θα παρέχει το σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης:

– Άμεσος εντοπισμός της γεωγραφικής θέσης των οχημάτων/μηχανημάτων σε πραγματικό χρόνο (realtime)
μέσω GPS, όπου και αν βρίσκονται, οποιαδήποτε στιγμή και απεικόνισή τους σε ψηφιακούς
χάρτες ακριβείας.
– Συνεχής παρακολούθηση της διαδρομής που διανύει το όχημα/μηχάνημα σε πραγματικό χρόνο, καθώς
επίσης και πληροφοριών όπως καταγραφής στάσεων, εκκίνησης, ταχύτητας κ.τ.λ.
– Σήμανση και οργάνωση των σημείων προορισμών.
– Επικοινωνία με οδηγό.
– Παρακολούθηση λειτουργίας αισθητήρων (π.χ. άνοιγμα-κλείσιμο κινητήρα κ.λ.π.).
– Μέτρηση των λίτρων στο ντεπόζιτο και αυτόματη αποστολή στην εταιρία (Έλεγχος κατανάλωσης
καυσίμων).
– Έλεγχος στόλου μέσω Internet.
– Χαρτογραφικές πληροφορίες βάσει ζήτησης και ιστορικού.
Αναφορές (reports) – Στατιστικά αποτελέσματα:
– Αναφορές ανά οδηγό και ανά όχημα/μηχάνημα.
– Τήρηση ιστορικού διαδρομών.
– Πλήρης καταγραφή δρομολογίων και πληροφοριών που ενδιαφέρουν, από μια ώρα, έως ένα χρόνο πριν, σε
ακριβή ημερομηνία, ώρα και γεωγραφική τοποθεσία.
– Χρονική καταγραφή των στάσεων, της γεωγραφική θέσης και της διάρκειας τους.
– Καταγραφή εκκίνησης και διακοπής λειτουργίας της μηχανής.
– Καταγραφή ειδικών παραμέτρων ανάλογα την εφαρμογή.
– Καταγραφή και έλεγχος κατανάλωσης καυσίμων.
– Αναφορά κινήσεων καυσίμων ανά χιλιόμετρο.
– Αναφορές ανοίγματος και κλεισίματος της τάπας βενζίνης.

Πλεονεκτήματα συστήματος-οφέλη:

– Αύξηση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των δρομολογίων του στόλου.
– Μείωση λειτουργικών εξόδων.
– Μείωση υπερωριών.
– Αποφυγή απώλειας καυσίμων από λανθασμένη τιμολόγηση, άδειασμα ντεπόζιτου και υπερβολική κατανάλωση.
– Ασφάλεια και προστασία οδηγών, επιβατών και οχήματος.
– Άμεσος εντοπισμός οχήματος σε περίπτωση κλοπής.
– Συγκέντρωση σημαντικών πληροφοριών που ουσιαστικά επιτρέπουν την σωστή λήψη αποφάσεων.
Μοιραστείτε το άρθρο...
Ετικέτες: # # # # # #

Newsroom

Σκοπός μας είναι η προβολή και ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς, του περιβαλλοντικού πλούτου καθώς και της πολιτιστικής και πολιτισμικής παράδοσής μας. Στόχος μας είναι η ενημέρωση των επισκεπτών και η έμπρακτη συμβολή ούτως ώστε ο νομός Αιτωλοακαρνανίας να γίνει ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός.
iAitoloakarnania

Φανταστικά τοπία, σπουδαία ιστορία, υπέροχοι άνθρωποι!