Βίντεο

Τουριστικός Οδηγός

Βρίσκονται κρυμμένες στο βουνό Κλόκοβα, η αλλιώς Παλιοβούνα, που δεσπόζει επιβλητικά απέναντι από την Πάτρα. Στην αρχαιότητα η Κλόκοβα ήταν γνωστή ως Ταφιασσός. Στον Ταφιασσό λόφο ήταν το μνήμα του Νέσσου και των υπολοίπων Κενταύρων. Σύμφωνα με την μυθολογία, ο Νέσσος επιχείρησε να αρπάξει την Δηιάνειρα, κατά την διάβαση του ποταμού Εύηνου, με αποτέλεσμα ο Ηρακλής να τον θανατώσει. Η αποσύνθεση...