Βίντεο

Τουριστικός Οδηγός

Συντήρηση, βελτίωση, σήμανση και προβολή μονοπατιών: Παρέμβαση με ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη του περιπατητικού και του ποδηλατικού τουρισμού. Κάτι που έχει μάλιστα ιδιαίτερη αξία για περιοχές φυσικού κάλλους, καθώς αποτελεί βασική παράμετρο για την ανάδειξή τους και συνεπώς για την τουριστική τους ανάπτυξη. Παρέμβαση ενταγμένη, μεταξύ άλλων, στις δραστηριότητες των μελών της Λέσχης Μεικτού Αθλητισμού Θέρμου (ΛΕΜΑΘ). Χαρακτηριστική είναι η...